Opće informacije

Stručni suradnik – knjižničar: dr. sc. Zdravko Palavra, mag. bibl. et litt. comp. et. hist., stručni suradnik knjižničar

Telefon:01/4680 425

E-mail: zdravko.palavra@skole.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 10.00 – 16.00

Posudba knjiga:

Knjižničnom građom mogu se koristiti učenici, nastavnici, stručni suradnici i ostali zaposlenici Škole.

Knjižnica pruža usluge svim korisnicima pod jednakim uvjetima u redovnom radnom vremenu knjižnice.

Knjižnična zbirka sastoji se od knjiga, časopisa, zbirki AV kazeta edukativnog sadržaja, sitnog tiska, referentne zbirke.

Sva knjižnična građa može se koristiti u prostorima knjižnice.

Izvan prostora knjižnice, korisnici mogu posuditi najviše:

  • 3 knjige na rok od 21 dan. Posudbeni rok može se, iznimno, produljiti na dodatnih 15 dana,
  • 1 broj časopisa na rok od tjedan dana,
  • 1 primjerak AV građe na rok od 3 radna dana.

Na kraju nastavne godine učenici su dužni svu posuđenu građu vratiti u knjižnicu, najkasnije do 1. srpnja, osim posuđene građe koja se koristi za polaganje državne mature ili popravnog ispita, a koju su dužni vratiti zadnjim danom polaganja.

Korisnici ne smiju trgati, šarati ili izrezivati dijelove građe, prljati ih ili na druge načine oštećivati i uništavati.

Korisnik koji izgubi, ošteti ili uništi knjižničnu građu, odgovoran je za štetu.

Korisnik koji izgubi, ošteti ili uništi knjižničnu građu, dužan je nabaviti istovrsni primjerak izgubljene, oštećene ili uništene građe i vratiti ga u knjižnicu.

Skip to content